För individ och samhälle

Bolaget erbjuder HVB, stödboende, familjehem samt träningslägenheter för barn och ungdomar. Oavsett boendeform, är målet med vistelsen alltid att ge ungdomarna redskap till att hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål. 4humans tjänster erbjuds till kommuner och stadsdelsförvaltningar runt om hela Sverige.


Kontakta oss

 
 

4humans målgrupp är barn, ungdomar och vuxna som placeras enligt
SoL, LVU och LSS. Bolaget är en del av Trygga HVB Hem & Kris och TraumaCentrum Sörmland.

Jour- och
familjehem

Familjer med gedigen erfarenhet av jour- och familjehemsvård.

Stödboende

Boende för ensamkommande barn- och ungdomar i åldrarna 16-21 år.

Skyddat boende med rätt placering

Boende för kvinnor och män med/utan barn som är anpassade för att tillgodose den enskildes skyddsbehov.

HVB

Boende för pojkar/unga män i åldrarna 13 år t.o.m 19 år. Beteendeproblematik, riskmissbruk och begynnande kriminalitet.